Доступні кредити 5-7-9 %

Дата огляду: 10.11.2023 року.

Програму реалізує Уряд України через Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Держава компенсує частину процентної ставки за кредитами, які надаються уповноваженими банками за рахунок власних кредитних ресурсів.

 1. Учасники програми
 2. Умови кредитування
 3. Порядок дій

Учасники програми

 • Фізична особа – підприємець, резидент України.
 • Юридична особа, кінцеві бенефіціари якої є фізичними особами – резидентами України.
 • Сільськогосподарський товаровиробник.
 • Суб’єкт великого підприємництва, що здійснює роздрібну торгівлю товарами, у структурі чистого доходу від реалізації яких не менше ніж 60 % належать до продуктів харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 1 лютого 2022 року.
 • Суб’єкт господарювання державного або комунального сектора економіки.
 • Юридичні особи, що планують релокацію.

Кредитуватися за програмою можуть діючі підприємства, що здійснюють прибуткову діяльність понад 12 місяців та річний дохід становить не більше 50 млн євро сумарно з групою пов’язаних компаній.

Учасником програми не може бути:

 • особа, учасник або кінцевим власником компанії є громадяни держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом;
 • отримувач державної допомоги, що перевищує еквівалент 200 тис. євро (400 тис. євро сумарно з учасниками пов’язаних компаній за останні 3 роки);
 • особа, яка належить або належала до терористичних організацій;
 • суб’єкт господарювання, який підпадає під обмеження ст. 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»: здійснює виробництво або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют, надання в оренду нерухомого майна (якщо це основний вид діяльності), є кредитною організацією, страховою організацією, інвестиційним фондом, недержавним пенсійним фондом, професійним учасником ринку цінних паперів, ломбардом, визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство, перебуває у стані ліквідації, має заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, подав завідомо недостовірні відомості та документи у зверненні про державну допомогу.

на початок сторінки


Умови кредитування

Сума кредиту:
До 60 млн. грн – для суб’єктів малого, у тому числі мікропідприємництва та середнього підприємництва.
До 90 млн. грн – для сільськогосподарських товаровиробників.
До 150 млн. грн – для суб’єктів підприємництва, які: провадять діяльність у сфері переробної промисловості (секція С КВЕД Національного класифікатора України), надають послуги з підвищення енергоефективності, отримують кредит для фінансування відбудови зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів та проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику (території можливих бойових дій та деокуповані території).

Строк кредиту:
10 років – на відновлення, ремонт або заміну пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.
5 років – на інвестиційні цілі.
3 роки – на фінансування оборотного капіталу.
1 рік – за кредитами торговельним компаніям.
До 31.03.2024 – сільськогосподарським товаровиробникам для провадження сільськогосподарської діяльності. Аграрії, які отримали кредит в уповноваженому банку у 2022 році з метою здійснення діяльності на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення та отримують державну підтримку, мають право продовжити строк кредитування за укладеними кредитними договорами до 31 березня 2024 р. за умови погашення до 25 % суми отриманого кредиту.

Цілі кредиту:
Фінансування оборотного капіталу та інвестиційні цілі:

 • придбання та/або модернізація основних засобів, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);
 • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок без передачі в платне або безоплатне користування третім особам;
 • будівництво, реконструкція, ремонт нежитлових приміщень, у яких здійснюється господарська діяльність;
 • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією кредитно-інвестиційного проєкту.

Заборонено використовувати кредитні кошти для погашення кредитів і процентів або іншої заборгованості за кредитними договорами, а також для виплати дивідендів та надання фінансової допомоги. У разі нецільового використання коштів суб’єкт підприємництва втрачає право на державну підтримку за договором, за яким відбулося порушення. 

Процентна ставка:
Інвестиційні цілі:
1 % річних у перші два роки кредитування і 5 %  річних – в подальшому до кінця терміну дії договору для клієнтів, які проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику;
7 % річних – для клієнтів з доходом до 10 млн євро на рік;
9 % річних – для клієнтів з доходом понад 10 млн євро на рік.
Ставка за кредитами 7 % і 9 % річних може бути знижена до 5 % річних за умови створення нових робочих місць (за кожного найнятого працівника ставка знижується на 0.5 % річних).

Фінансування оборотних коштів:
3 % річних – для клієнтів, які проводять господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику;
7 % річних – для клієнтів з доходом до 10 млн євро на рік у сфері переробної промисловості, отримують кредит на відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів та здійснюють підвищення енергоефективності;
9 % річних – для клієнтів з доходом понад 10 млн євро на рік у сфері переробної промисловості, отримують кредит на відбудову зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів та здійснюють підвищення енергоефективності;
13 % річних – для всіх інших клієнтів.

на початок сторінки


Порядок дій

 • Перевірити чи відповідаєте ви умовам програми.
 • Якщо відповідаєте вимогам – подати заяву на участь у програмі до одного з банків, які беруть участь у програмі (на день огляду уповноваженими для участі у програмі є 45 банків) та відкрити поточний рахунок.
 • Оформити згоду на передачу інформації про суб’єкта господарювання та суми отриманої державної підтримки Фонду розвитку підприємництва, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству економіки України, Національному банку України та до реєстру Державної підтримки та подати в банк разом із заявою.
 • Надати довідку про суми отриманої державної допомоги.
 • Підготувати бізнес-план інвестиційного проекту – для новостворених підприємств.
 • Уповноважений банк самостійно здійснює відбір, оцінку кредитоспроможності та кредитування відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених програмою Доступні кредити 5-7-9 %. У разі позитивного рішення укладається кредитний договір, а кредитні кошти перераховуються контрагенту (постачальникам, які здійснюють продаж, постачання товарів, надають послуги або виконують роботи підприємству-учаснику програми).
 • Позичальник щомісяця сплачує компенсаційну процентну ставку відповідно до умов кредитного договору (5 %, 7 % або 9 % річних), а разниця між відсотковою ставкою по кредиту і компенсаційною ставкою компенсується державою.
 • Уповноважений банк, який видав кредит, здійснює моніторинг за цільовим використанням кредитних коштів.

З початку 2023 року за програмою видано 22 тисячі кредитів на 80 млрд грн. Більше половини всіх кредитів отримали компанії аграрної галузі, 25 % – торгівельні та виробничі підприємства, 13 % – промислова галузь. Всього на 2023 рік на програму Доступні кредити 5-7-9 % виділено 67 млрд грн.

на початок сторінки


Джерела інформації:

Офіційний сайт Фонду розвитку підприємництва.

Урядовий портал.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

Офіційний сайт Міністерства економіки України.

Постанова КМУ від 24.01.2020 №28 «Про надання фінансової державної підтримки».

Догори