Податкова знижка 2023 – іпотечні кредити

Дата огляду: 09.10.2023 року.

 1. Умови отримання
 2. Розрахунок податкової знижки
 3. Перелік документів

Умови отримання

Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку має право на податкову знижку. Однією з підстав її оформлення є відшкодування частини процентів сплачених за користування іпотечним житловим кредитом (якщо будинок чи квартира, що будується/купується, визначена як основне місце проживання, тобто Ви там прописані).

Варто зазначити, що при оформленні іпотечного кредиту в іноземній валюті Ви також можете претендувати на відшкодування частини процентів за позикою. Нараховані відсотки у валюті перераховуються у гривню за офіційним курсом НБУ, що діяв у момент нарахування процентів.

Вимоги для присвоєння податкової знижки:

 • мати громадянство України та РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • не займатись приватним підприємництвом;
 • бути прописаним у житлі, на яке оформлена іпотека;
 • розмір Вашої річної заробітної плати повинен бути вище суми податкової знижки (враховується заробітна плата з вирахуванням ЄСВ, обов’язкових страхових Накопичувального фонду та до недержавного пенсійного фонду);
 • ви можете оформити знижку лише до кінця податкового року, наступного за звітним. Наприклад, у 2021 році можна отримати знижку тільки за 2020 рік.

Для присвоєння податкової знижки потрібно заповнити декларацію про доходи. Її необхідно подати до державної податкової інспекції за місцем реєстрації до 31 грудня року наступного за звітним (тобто подаєте декларацію про доходи 2022 року до 31 грудня 2023 року).

на початок сторінки


Розрахунок податкової знижки

У розділі V декларації (рядок 14) вказуєте суму до відшкодування. Щоб її вирахувати, необхідно помножити суму процентів, які Ви сплатили протягом року, на коефіцієнт, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки.

Розрахунок коефіцієнту згідно зі статтею 175 ПКУ здійснюється наступним чином:

К = МП/ФП,

де К – коефіцієнт;

МП – мінімальна загальна площа житла, що дорівнює 100 кв. метрам;

ФП – фактична загальна площа житла, що будується (купується) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.

У разі якщо цей коефіцієнт більший ніж одиниця, до податкової знижки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта.

Розрахунок податкової знижки зазначається у Додатку Ф3 до податкової декларації.

Банківський рахунок, на який потрібно надіслати кошти зазначається у рядку 26.

Згідно зі статтею 179, п. 8 Податкового кодексу України у разі ухвалення Вам компенсації за іпотечною позикою, кошти будуть переведенні на Ваш банківський рахунок протягом 60 днів після надходження пакету документів.

Приклад розрахунку податкової знижки за іпотекою:

Загальна сума Вашого доходу за рік склала 66 тис. грн. Із них було стягнуто ПДФО 18.00 % (66 000 * 0.18 = 11 880 грн). Сплачені відсотки за іпотечним кредитом за рік становили 12 тис. грн. Загальна площа квартири 65 кв. м (що менше за 100 кв. м, отже коефіцієнт у цьому разі не застосовується).

66 000 – 12 000 = 54 000 грн.

54 000 * 0.18 = 9 720 грн.

11 880 – 9 720 = 2 160 грн – розмір податкової знижки.

на початок сторінки


Перелік документів

 • Кредитний договір, в якому обов’язково повинно зазначатись, що його видано на придбання (будівництво) житла. Позика повинна бути видана лише банком, а строк кредиту не повинен бути менше ніж 5 років.
 • Нотаріально завірений договір іпотеки.
 • Платіжні документи, в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом і прізвище, ім’я, по батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з печаткою про перерахування коштів через касу, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів).
 • Довідка про доходи за формою №3.

Будьте уважними, якщо у Вашому платіжному або розрахунковому документі зазначена лише загальна сума до виплати, без розмежування на тіло кредиту, та проценти до сплати, то вважається, що у платника податку відсутні підстави до податкової знижки.

 • Паспорт платника податку з позначкою про реєстрацію за місцеперебуванням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит.

Перелічені вище папери не потрібно надсилати до податкової служби, але у разі здійснення контролюючим органом податкової перевірки щодо достовірності наданої інформації, працівники податкової служби вправі вимагати їхнє надання.

Ви можете розраховувати на відшкодування лише одного іпотечного кредиту протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:

 • ви купуєте будинок/квартиру/кімнату;
 • уже збудували житло, за документами це Ваше основне місце проживання і Ви документально є власником цього майна (отже витрати на будівництво можуть бути відшкодовані лише після його закінчення).

Інформація була корисною?
Оцініть наш сайт на Google


Джерела інформації:

Податковий кодекс України (статті 166, 175).

Офіційний сайт Державної податкової служби України.

на початок сторінки

Огляд
Назва
Відшкодування процентів за іпотечним кредитом 2019
Автор
Догори