Банк неплатоспроможний: повернення депозитів і сплата кредитів

Дата публікації: 16.12.2021.

 1. Гарантування вкладів
 2. Алгоритм дій для повернення коштів розміщених у неплатоспроможному банку
 3. Кредит у неплатоспроможному банку

Гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів (далі – Фонд) створений з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків. Фонд гарантує кожному вкладнику банку-учасника Фонду відшкодування коштів за його вкладом.

Фонд відшкодовує кошти в розмірі депозиту, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Максимальна сума відшкодування – 200 тис. грн. Учасниками Фонду є всі банки, окрім Ощадбанку, який гарантує повернення вкладів у повному обсязі.

Джерела формування коштів Фонду: внески його учасників; доходи, одержані від інвестування, емісії облігацій; кредити; благодійні внески, гранти; кошти, що надійшли від банків, процедура тимчасової адміністрації або ліквідації яких здійснюється Фондом та ін.

Початковий внесок банку-учасника становить 1.00 % від його статутного капіталу. Окрім цього щокварталу банки вносять до Фонду збір у розмірі 0.50 % річних від середньоарифметичної усіх депозитів і відсотків за ними в національній валюті та 0.80 % річних за іноземними вкладами.

Також одним із головних джерел наповнення бюджету Фонду є продаж активів банку. Покупцем можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Для позичальників, що віддали збанкрутілому банку рухоме або нерухоме майно під заставу, це гарна можливість викупити свою власність із дисконтом.

Під гарантії Фонду підпадають:

 • вклади, у т.ч. в іноземній валюті (відшкодовуються у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на кінець дня, що передує дню запровадження тимчасової адміністрації);
 • зарплатні, пенсійні й інші рахунки;
 • ощадні та депозитні сертифікати видані до 30 червня 2021 року.

Фонд відшкодовує вклади за акційними пропозиціями або додатковими бонусами, якими може скористатись необмежена кількість клієнтів, а умови акції не змінюються в залежності від особи вкладника.

Під гарантії Фонду НЕ підпадають:

 • кошти передані банку в довірче управління;
 • вклади у розмірі менше ніж 10 гривень;
 • ощадні та депозитні сертифікати видані після 30 червня 2021 року;
 • вклади пов’язаних осіб;
 • вклади аудиторів, оцінювачів банку (послуги надавалися протягом останнього року його функціонування);
 • вклади власників істотної участі у банку;
 • вклади з індивідуальними умовами або фінансовими привілеями для конкретної особи;
 • вклади, що слугують забезпеченням іншого зобов’язання перед цим банком до його виконання;
 • вклади у філіях іноземних банків;
 • вклади у банківських металах;
 • кошти на арештованих рахунках;
 • кошти юридичних осіб;
 • вклади, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Варто враховувати, що відшкодовуються кошти лише за банківськими депозитами. Потрібно уважно читати умови договору та назву підприємства, яке зобов’язується нараховувати відсотки. Деякі банки пропонують клієнтам заради більших відсотків оформлювали договори вкладу не з ним, а з фінансовими компаніями. У такому разі банк є лише посередником, а дійсне зарахування і розпорядження отриманими грошима здійснюється фінансовими компаніями. Такі вклади Фондом НЕ відшкодовуються.

Юридичні та фізичні особи, кошти яких не гарантовано, мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку після прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Задоволення таких вимог здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку.

на початок сторінки


Алгоритм дій для повернення коштів розміщених у неплатоспроможному банку

1.    Якщо сума розміщених коштів 200 тис. грн і менше, а також ви маєте право на компенсацію, то потрібно стежити за повідомленнями на сайті Фонду про спосіб проведення виплат. Виплати тривають до завершення ліквідації банку. Термін ліквідації – 2 роки, однак Фонд може продовжити його. Максимальний термін ліквідації складає 5 років.

2.    Прийти в банк-агент з паспортом і реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) та отримати кошти.

3.    Якщо сума розміщених коштів перевищує 200 тис. грн або кошти не гарантовані, то виплати здійснюються у разі заявлення вимог на ці гроші та їх включення до реєстру акцептованих вимог за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку. У такому разі необхідно подати ліквідатору банку заяву щодо повернення коштів протягом 30 днів з дня опублікування Фондом відомостей про ліквідацію банку в газеті «Голос України» або «Урядовий кур’єр». Якщо пройшло більш як 30 днів, тоді до реєстру акцептованих вимог можна потрапити за рішенням суду в разі вагомої причини.

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у гривні не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 тис. рахунків, – не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

У разі продажу установи-банкрута, передачі його активів і зобов’язань іншому банку, вкладники зможуть отримати свої гроші в цій установі. Інформація про перехідний банк знаходиться на сторінці Фонду та сайті банку, що виходить із ринку.

Вимоги, що не були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню не підлягають і вважаються погашеними. Також вважаються погашеними вимоги, якщо майна банку недостатньо для їх задоволення. 

За 2020 рік за всіма чергами кредиторських вимог Фондом погашено – 7.6 млрд грн. За весь час існування Фонду виплачено 95.2 млрд грн.

За результатами виплат 2020 року найбільш питому вагу посідали виплати відшкодування вкладникам АТ АКБ «АРКАДА» (майже 178 млн грн), АТ «Дельта Банк» (понад 63 млн грн), ПАТ Банк «Контракт» (майже 23 млн грн), ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (майже 22 млн грн) і ПАТ «Банк Камбіо» (понад 13 млн грн).

на початок сторінки


Кредит у неплатоспроможному банку

Якщо у банку, що знаходиться у процесі ліквідації, отримано кредит, то необхідно прийти в банк, де знаходиться тимчасова адміністрація (з паспортом і кредитною угодою) і дізнатися назву банку, який буде приймати кредитні платежі, а також нові реквізити та способи оплати за кредитом.

Здійснити перерахування коштів на погашення кредиту можна через головний офіс або будь-яке інше відділення неплатоспроможного банку. Це можна також зробити через головний офіс або відділення будь-якого іншого банку. Також кредит можна погасити дистанційно онлайн. Для того, щоб кошти були зараховані саме на погашення кредиту та/або процентів за користування кредитом, необхідно правильно вказати призначення платежу, коректні платіжні реквізити банку одержувача й іншу інформацію, яку необхідно зазначити відповідно до законодавства та договору.

Після початку ліквідаційної процедури позичальники банку мають сплачувати заборгованість та інші зобов’язання перед банком на накопичувальний рахунок, реквізити якого розміщуються на сайті банку та Фонду, або через касу банку.

Перед кожним черговим погашенням кредиту перегляньте новини на сайтах банку та Фонду на наявність змін реквізитів.

Боржника, який не платить за кредитом, чекають наслідки прострочення.

на початок сторінки


Можливі ознаки проблемного банку:

 • суттєва затримка платежів (наприклад, понад тиждень);
 • затримка повернення депозиту (наприклад, більше ніж 5 днів).

Список банків, які припиняють банківську діяльність, можна переглянути за посиланням, а також на сайті Фонду.

Контакти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
0 800 308 108 («Гаряча лінія», безплатно зі стаціонарних телефонів в Україні);
044 333 36 55 (згідно з тарифами вашого оператора).


Джерела інформації:

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 року

Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року

Офіційний сайт Національного банку України

Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

на початок сторінки

Огляд
Назва
Банк неплатоспроможний: повернення депозитів і сплата кредитів
Автор
Догори