Державні програми у підтримку рослинництва

Дата огляду: 14.03.2022 року.

Альтернативні програми отримання коштів: державні програми у підтримку фермерських господарств, кредити від Фонду розвитку підприємництва, програми від EU4Business.

Сайти, що допоможуть у веденні та відкритті бізнесу: Start Business Challenge, Платформа ефективного регулювання.


13.03.2022

Підтримка посівної кампанії:

Кабінетом Міністрів було затверджене рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.


Підтримка садівництва, виноградарства та хмелярства

На підтримку садівництва, виноградарства та хмелярства держава виділяє кошти в сумі не більше 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. На 01.01.2022 року мінімальна заробітна плата становить 6 500 грн.
Відшкодовуватись буде 80.00 % витрат понесених суб’єктом господарювання в поточному та попередньому бюджетному роках на придбаний садивний матеріал (без врахування суми ПДВ), 50.00 % витрат на проведення робіт і придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення. Також відшкодовуватиметься 30.00 % витрат на решту напрямів (закупівлю техніки, механізмів і обладнання).

Вимоги:

 • не бути банкрутом або у стані ліквідації, не мати справи про банкрутство;
 • на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до розподілів бюджетних коштів прострочену більш як 6 місяців заборгованість з платежів ДПС.

Перелік документів:

Пакет документів, який подається до 15 жовтня, повинен містити:

 • заявку;
 • довідку про відсутність заборгованості з платежів;
 • документи, що посвідчують право на земельну ділянку;
 • банківські реквізити;
 • зобов’язання щодо повернення коштів до державного бюджету в разі встановлення факту їх незаконного одержання, нецільового використання;
 • документ про право власності, користування земельною ділянкою;
 • проєктну документацію;
 • акти інвентаризації насаджень;
 • акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат;
 • реєстри витрат з виконання робіт, завірені копії первинних бухгалтерських документів;
 • сертифікати на садивний матеріал, для вітчизняного виробництва – сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, для ввезеного на митну територію України – фітосанітарний сертифікат і сертифікат країни-експортера;
 • фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення.

Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів до 15 жовтня подають:

 • заявку;
 • банківські реквізити;
 • засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію об’єкта;
 • акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів – для часткового відшкодування вартості нового будівництва об’єктів;
 • акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів – для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
 • засвідчену підписом керівника копію кошторисної та технологічної частин проєктної документації;
 • акти інвентаризації насаджень.

Для отримання часткового відшкодування  вартості ліній, техніки й обладнання до 15 жовтня подають:

 • заявку;
 • банківські реквізити;
 • зобов’язання щодо повернення до державного бюджету коштів у разі встановлення факту їх незаконного одержання, нецільового використання;
 • акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії;
 • акт приймання-передачі техніки й обладнання;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, машини;
 • первинні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість заявлених на компенсацію ліній, техніки й обладнання;
 • акти інвентаризації насаджень.

Порядок дій:
Подати до 15 жовтня відповідний пакет документів обласній комісії, комісії Мінагрополітики. Комісія Мінагрополітики опрацює документи, які надійшли від обласних комісій і суб’єктів господарювання, і до 1 жовтня та 15 листопада розподілить бюджетні кошти, спрямує їх до облдержадміністрацій (для компенсації витрат на садивний матеріал, роботи, техніку, механізми й обладнання), до 15 вересня та 1 листопада (для компенсації вартості об’єктів і ліній). Мінагрополітики затверджує до 20 вересня та 24 грудня розподіл бюджетних коштів для компенсації вартості об’єктів і ліній в розрізі кожного суб’єкта господарювання.
У свою чергу облдержадміністрації подадуть Казначейству реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату бюджетних коштів. Після цього Мінагрополітики перераховує кошти для часткового відшкодування з рахунка, відкритого в Казначействі, на поточні рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в банках.

на початок сторінки


Часткове відшкодування для підприємств зі зберігання та перероблення зерна

Вимоги:

За програмою визначено, що допомогу отримують юридичні особи, у яких за останні 12 місяців 75.00 % вартості наданих товарів/послуг приходяться на сільськогосподарські товари або послуги.

Компенсація здійснюється за наступними будівлями: зернофуражними сховищами, елеваторами, механізованими зерноскладами, зерноочисними та зерноочисно-сушильними пунктами, підприємствами з виробництва кормових домішок і сумішей (комбікормів), силосами для зерна, будівлями для зберігання зерна, виробничими й адміністративними будівлі, спорудами пунктів приймання, зберігання, очищення та відвантаження зерна.
Якщо підприємство існує менше ніж 12 місяців, то за результатами кожного звітного періоду сільськогосподарське виробництво повинно становити 50.00 % від вартості, у тому числі вартості обладнання, побудованих та/або реконструйованих і прийнятих в експлуатацію у листопаді – грудні минулого року та січні – жовтні поточного року закінчених будівництвом об’єктів (черг та/або пускових комплексів), зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів.

Перелік документів:

 • заявка;
 • банківські реквізити;
 • засвідчена підписом керівника суб’єкта господарювання копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію об’єкта;
 • акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів – для часткового відшкодування вартості нового будівництва об’єктів;
 • акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів – для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;
 • засвідчена підписом керівника копія кошторисної частини проєктної документації;
 • довідка про відсутність заборгованості за платежами;
 • довідка про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг.

Порядок дій:
Для відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна подати до 15 жовтня повідомлення і до 15 листопада пакет документів Мінагрополітики.
Мінагрополітики проводить засідання комісії до 20 грудня та до 24 грудня затверджує розподіл бюджетних коштів між сільськогосподарськими товаровиробниками та спрямовує кошти на їх рахунки в банках.

на початок сторінки


Джерела інформації:

Офіційний сайт Міністерства економіки України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 липня 2021 р. № 74.

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107.

на початок сторінки

Огляд
Назва
Державні програми у підтримку рослинництва
Догори