Державні програми у підтримку фермерських господарств

Дата огляду: 25.05.2021 року.

Альтернативні програми отримання коштів: Державні програми у підтримку рослинництватваринництва та закупівлі сільськогосподарської техніки. Міжнародні кредити від Німецько-українського фонду, програми від EU4Business.

Сайти, що допоможуть у веденні та відкритті бізнесу: Start Business Challenge, Платформа ефективного регулювання.

Перелік уповноважених банків: ПУМБ, Альянс, АП банк, БІЗ, Кредобанк, Восток, Укргазбанк, Південний, Піреус банк МКБ, ОТП, Львів, МТБ, Креді Агріколь, Альфа-банк, Індустріалбанк, Грант, Мотор-банк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, МетаБанк, Таскомбанк, Глобус, Радабанк, Правекс, Кліринговий Дім, Укрексімбанк, Мегабанк, Акцент-Банк, Кредит Дніпро, Полікомбанк, Прокредит, Кредитвест, КІБ, МІБ, Укрсиббанк, Полтава-банк, Акордбанк, Ідея Банк, Конкорд, Кристалбанк, Український Капітал, Укрбудінвестбанк, Універсал, Юнекс.


Бюджетна дотація за утримання корів


Фермерське господарство може отримати компенсацію в розмірі 5 тис. грн але не більше ніж 250 тис. грн.

Вимоги:

Фермерське господарство у власності якого перебуває від 5 корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну, станом на 1 липня поточного року корову.

Перелік документів:

 • заявка;
 • копія статуту фермерського господарства чи договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства;
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;
 • копія фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копія фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
 • довідка про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку.

Термін подачі:

Подати документи необхідно до Мінекономіки до 31 серпня.

на початок сторінки


Доплата на користь застрахованих осіб – членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ


Доплата здійснюватиметься протягом 10 років у розмірі від 0.9 до 0.1 мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою/членами СФГ.

Вимоги:

Члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.

Перелік документів:

 • заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства (за формою згідно з додатками 1 і 2 Порядку затвердженого постановою КМУ від 22.05.2019 №565);
 • копія договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Термін подачі:

Подати документи необхідно до Територіального органу ДПС за місцем свого обліку як платника внеску не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку місяця.

на початок сторінки


Часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманням послуг від дорадчих служб

Компенсація становить 90.00 %, але не більше 10 тис. грн для одного фермерського господарства або СОК.

Напрями, за якими відшкодовуються кошти:
агрономія;
ветеринарія;
зоотехнія;
бухгалтерський облік;
маркетинг;
юридичні консультації;
розвиток сільського зеленого туризму.

Перелік документів:

 • заява та копії:
 • сертифіката на право надання дорадчих послуг;
 • договору про надання дорадчих послуг (для індивідуальної дорадчої послуги);
 • акта про надання індивідуальної дорадчої послуги або акта про надання групової дорадчої послуги;
 • документа, що підтверджує отримання сплати замовником різниці між вартістю наданої дорадчої послуги і компенсацією (для індивідуальної дорадчої послуги).

Порядок дій:
Укласти договір про надання дорадчих послуг.
Надати дорадчі послуги згідно з договором.
Скласти акт наданих послуг.
Подати заявку та підтвердні документи до державного банку.

на початок сторінки


Бюджетна субсидія новоствореним фермерським господарствам

Розмір підтримки складає 5 тис. грн на 1 гектар. Ліміт за максимальною сумою відшкодування становить 100 тис. грн для одного фермерського господарства.

Вимоги:
Скористатись субсидією можуть фермерства в перші три роки свого існування.

Перелік документів:

 • копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
 • підтвердження право власності або користування земельною ділянкою взяте з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;
 • довідка, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
 • згода одержувача щодо надання Мінекономіки інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
 • довідка державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

Порядок дій:
Вищеперелічені документи необхідно подати до регіонального відділення Укрдержфонду.
Дані будуть узагальнені центральним Укрдержфондом та передані до Мінекономіки:
Мінекономіки буде вирішувати яким фермерським господарствам і в якому обсязі надійде допомога.

на початок сторінки


Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів


Фермерське господарство може отримати компенсацію в розмірі до 3 млн грн.

Вимоги:

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив до складу якого входять 1 і більше фермерських господарств, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн.

Перелік документів:

 • заявка;
 • копія статуту кооперативу та список його членів дійсний на дату подання заявки;
 • інформація з Єдиного державного реєстру тварин про наявну кількість поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);
 • інформація з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);
 • баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період або копія фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки ( для кооператив зареєстрованих у поточному році);
 • підтвердні документи про часткову оплату або придбання кооперативом техніки та обладнання;
 • документи, що підтверджують реєстрацію техніки, якщо техніка підлягає реєстрації.

Термін подачі:

Подати документи необхідно Уповноваженим банкам до 1 жовтня.

на початок сторінки


Фінансова підтримка на поворотній основі


Фермерське господарство може отримати підтримку на конкурсних засадах у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн.

Вимоги:

Усі фермерські господарства окрім фермерських господарств, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Перелік документів:

 • заявка;
 • копія статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства – для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”;
 • копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу;
 • копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 • реквізити банківського рахунку;
 • довідка, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу;
 • баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства;
 • довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;
 • копія заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності;
 • копія титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень;
 • бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
 • пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов’язання.

Термін подачі:

Подати документи необхідно до регіональних відділень Укрдержфонду протягом 30 календарних днів з моменту публікації в друкованих засобах інформації оголошення про проведення конкурсу.

на початок сторінки


Джерела інформації:

Офіційний сайт Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Офіційний сайт Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 130.

Офіційний сайт Національного банку України.

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 липня 2020 № 1391 “Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств”.

на початок сторінки

Огляд
Назва
Державні програми у підтримку фермерських господарств
Догори