Державні програми у підтримку фермерських господарств

Дата огляду: 09.01.2020 року.

Основні розділи:

Альтернативні програми отримання коштів: Державні програми у підтримку рослинництватваринництва та закупівлі сільськогосподарської техніки. Міжнародні кредити від Німецько-українського фонду, програми від EU4Business.

Сайти, що допоможуть у веденні та відкритті бізнесу: Start Business Challenge, Платформа ефективного регулювання.

Перелік уповноваженних банків:  ПУМБ, Банк Альянс, АП банк, Кредобанк, Банк Восток, Укргазбанк, Південний, Піреус банк МКБ, ОТП Банк, Львів, МТБ Банк, Креді Агріколь Банк, Альфа-банк, Індустріалбанк, Східно-український банк «Грант», Мотор-банк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Державний експортно-імпортний банк України, Ощадбанк, Метабанк, Таскомбанк, Банк Січ.


Компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин 


Фермерське господарство або СОК можуть отримати компенсацію в розмірі 80.00 % від вартості насіння (без ПДВ), максимум 80 тис. грн.

Вимоги:
Купівля товару повинна бути здійснена у вітчизняних виробників, що можуть бути як фізичними, так і юридичними особами. Основні умови:
Отримати підтримку можливо декілька разів на рік.

Перелік документів:

 • копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для господарств без статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та списку його членів;
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно СОК – для кожного члена кооперативу);
 • копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал; СОК – баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році);
 • довідка, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів – у паперовій або електронній формі;
 • згода одержувача щодо надання Мінекономіки інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
 • довідка державного реєстратора про те, що господарство: не є банкрутом; не перебуває на стадії ліквідації (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);
 • копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
 • копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
 • копія платіжного доручення про оплату за насіння;
 • копія накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
 • копія акта про висів придбаного насіння.

Порядок дій:
Господартсво або СОК повинно здійснити закупівлю сільськогосподарських рослин у вітчизняних виробників, що включені до державного реєстру.
Подати перелік документів до уповноваженного банку.
Банк подає документи двічі на рік до 10 липня та 1 грудня поточного року до Мінекономіки.
У разі прийняття позитивного рішення щодо Вашого прохання, гроші надійдуть на Ваш рахунок в уповноваженому банку.

на початок сторінки


Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

 

Держава здійснює компенсацію 70.00 % від вартості придбаного обладнання та техніки вітчизняного виробництва (без врахування ПДВ), але не більше ніж 3 млн грн на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК).

Вимоги:
Отримати підтримку можуть СОК молочного, м’ясного, плодово-ягідного та овочевого спрямування, а також ті, що здійснюють заготівлю та переробку продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин.
Постачальником техніки та обладнання повинен бути виробник із переліку затвердженого Мінекономіки;
Сплата за технікою повинна складати 100.00 %;
СОК повинно мати усі підтверджуючі документи із підтвердженням щодо передачі  обладнання/та техніки.

Перелік документів:

 • копія статуту кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для кооперативу та фермерських господарств – членів кооперативу);
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (для членів кооперативів плодово-ягідного, овочевого, напрямів діяльності, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин);
 • довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, – у паперовій або електронній формі;
 • довідка, видана банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка кооперативу;
 • копія платіжного доручення;
 • акт приймання-передачі техніки та обладнання;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Порядок дій:
Подати заявку до 1 листопада до регіональної комісії з питань надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.
Регіональна комісія здійснює перевірку документів протягом 30 днів, після чого буде сформаваний реєстр кооперативів, який подається до Мінекономіки двічі на рік – до 1 вересня та до 1 грудня поточного року.
Мінекономіки розглядає документи протягом 10 днів із дня отримання та приймає остаточне рішення про присудження СОК грошової допомоги. Після цього кандидати за якими було прийнято позитивне рішення отримують підтримку на рахунок в банку.

на початок сторінки


Часткова компенсація придбаної вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання 

 

Згідно постанови № 130 фермерським господарствам відшкодовується до 40.00 % техніки та обладнання придбаного у вітчизняного виробника.

Вимоги:
Обрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з переліком  представленим на сайті Мінекономіки.
Закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва подати до уповноваженого банку заявки за двома програмами «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», що забезпечує 25.00 % компенсації та за програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» за якою з бюджету покривається 15.00 % від вартості купленої техніки.

Перелік документів:

 • копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 • копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;
 • довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
 • згода одержувача щодо надання Мінекономіки інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
 • довідка державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом;
 • копія платіжного доручення, що підтверджує оплату через уповноважений банк;
 • акт приймання-передачі техніки та обладнання отримати компенсацію на рахунок в державному банку.

Порядок дій:
Обрати та закупити обладнання вітчизняного виробництва. 
Подати до уповноваженого банку заявку за двома програмами та необхідний пакет документів.
У разі присудження Вам компенсації, отримати її на Ваш рахунок у державному банку.

на початок сторінки


Відшкодування кредитів фермерам та сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу

 

Державою передбачено відшкодування кредитів у національній валюті у розмірі 1.50 % від облікової ставки НБУ (станом на 13.12.2019 року ставка складає 13.50 % річних), проте не вище відсоткової ставки що встановлена в кредитному договорі зменшена на 1.00 % річних (тобто якщо за Вашою позикою діє ставка в 56.00 % річних, то максимальна ставка, що відшкодовується державою буде становити 55.00 % річних).

Вимоги:
Для кредитів до одного року сума позики не повинна перевищувати 500 тис. грн для покриття виробничих витрат.
До трьох років максимально можливий обсяг позики 9 млн грн, а ціллю кредиту повинно бути  придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Перелік документів:

 • копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу);
 • копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу (СОК) – баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році);
 • довідка, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
 • згода одержувача щодо надання Мінекономіки інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
 • довідка державного реєстратора про те, що господарство не є банкрутом та не знаходиться в стані ліквідації.

Порядок дій:
Взяти кредит для покриття виробничих витрат або витрат, пов’язаних з придбанням основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.
Подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
Отримувати щомісячну компенсацію за сплачені відсотки за кредитним договором.

на початок сторінки


Часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманням послуг від дорадчих служб

 

Компенсація становить 90.00 %, але не більше 10 тис. грн для одного фермерського господарства або СОК.

Напрями, за якими відшкодовуються кошти:
агрономія;
ветеринарія;
зоотехнія;
бухгалтерський облік;
маркетинг;
юридичні консультації;
розвиток сільського зеленого туризму.

Порядок дій:
Укласти договір про надання дорадчих послуг.
Надати дорадчі послуги згідно з договором.
Скласти акт наданих послуг.
Подати заявку та підтвердні документи до державного банку.

на початок сторінки


Бюджетна субсидія новоствореним фермерським господарствам

 

Розмір підтримки складає 3 тис. грн за 1 гектар. Ліміт за максимальною сумою відшкодування становить 60 тис. грн для одного фермерського господарства.

Вимоги:
Скористатись субсидією можуть фермерства в перші три роки свого існування.

Перелік документів:

 •  копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
 • підтвердження право власності або користування земельною ділянкою взяте з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн грн; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;
 • довідка, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
 • згода одержувача щодо надання Мінекономіки інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
 • довідка державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

Порядок дій:
Вищеперелічені документи необхідно подати до регіонального відділення Укрдержфонду.
Дані будуть узагальнені центральним Укрдержфондом та передані до Мінекономіки:
Мінекономіки буде вирішувати яким фермерським господарствам і в якому обсязі надійде допомога.

на початок сторінки


Бюджетна субсидія фермерським господарствам (окрім новостворених)

 

Фермерське господарство може оформити субсидію у розмірі 12 тис. грн на одного члена фермерського господарства, але не більше 40 тис. грн на одне фермерське господарство.

За умови, що голова фермерського господарства на момент подання заяви має вік до 35 років, допомога від держави на 1 гектар оброблювальних угідь надається одразу в максимальному розмірі без врахування інших членів господарства.

Вимоги:
Не мають можливість отримати допомогу фермерські господарсьва, що мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом за програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”.

Перелік документів:

 • копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 • копія фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік для фермерського господарства, а зареєстрованим в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;
 • довідка, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
 • згода одержувача щодо надання Мінекономіки інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
 • довідка державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

Порядок дій:
Необхідно особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду заявку й такі підтверджуючі документи.
Отримані документи пересилаються до центрального відділення Укрдержфонду.
Мінекономіки на підставі наданого реєстру фермерів перераховує кошти до Укрдержфонду в межах обсягу передбаченого бюджету. 
Укрдержфонд перераховує отримані кошти на банківські рахунки фермерських господарств.

 

на початок сторінки


Джерела інформації:

Офіційний сайт Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Офіційний сайт Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 130.

Офіційний сайт Національного банку України.

на початок сторінки

Огляд
Назва
Державні програми у підтримку фермерських господарств