Державні програми у підтримку тваринництва

Дата огляду: 31.10.2023 року.

Станом на жовтень 2023 дія державних програм підтримки тваринництва призупинена, окрім програми компенсації кредитів

Альтернативні програми отримання коштів: державні програми у підтримку фермерських господарств, кредити від Фонду розвитку підприємництва, програми від EU4Business.

Сайти, що допоможуть у веденні та відкритті бізнесу: Start Business ChallengeПлатформа ефективного регулювання.

Уповноважені банки


Відшкодування вартості тваринницьких об’єктів

Надається в розмірі до 50 % вартості (без урахування ПДВ), а сільськогосподарським кооперативам в розмірі до 70 % вартості.

Вимоги:

За цією програмою відшкодуються витрати на: об’єкти (черги та/або пускові комплекси) для утримання (вирощування та розведення) сільськогосподарських тварин, птиці, об’єктів аквакультури (на рибницьких господарствах), доїльні зали, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (зокрема для виробництва харчових продуктів м’ясних, рибних, молочних) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій, у тому числі вартість обладнання згідно з проєктно-кошторисною документацією.
Претендувати на компенсацію можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
Будівництво або реконструкція повинна бути завершена в поточному році або у грудні попереднього року.

Перелік документів:

 • заявка із зазначенням у ній номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 • довідка про відкриття поточного рахунку в банку;
 • Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) – для часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких об’єктів;
 • Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів – для часткового відшкодування вартості реконструкції тваринницьких об’єктів;
 • копія кошторисної частини проєктної документації;
 • засвідчена підписом керівника суб’єкта господарювання копія експлуатаційного дозволу (для часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції підприємства з переробки сільськогосподарської продукції).

  Для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів в розмірі до 70 % вартості сільськогосподарські кооперативи додатково до зазначених документів подають копію статуту сільськогосподарського кооперативу, засвідчену підписом керівника кооперативу, та список його членів, дійсний на дату подання заявки.

Порядок дій:

Подати до комісії Мінагрополітики перелічений вище пакет документів до 15 листопада.
Отримати бюджетні кошти, що надійдуть на Ваш банківський рахунок.

на початок сторінки


Підтримка за закуплені племінні тварини, сперми великої рогатої худоби й ембріонів

Допомога надається юридичним особам в розмірі до 80.00 % від вартості закупівлі племінних тварин, сперми й ембріонів. Проте в програмі оговорена стеля відшкодування за кожним видом товару, а саме:
за племінні телиці, нетелі, корови – 50 400 грн за голову;
за племінні свинки та кнурці – 16 000 грн за голову;
за племінні вівцематки, барани, ярки, козематки, цапи, кізочки, цапки – 17 600 грн за голову;
за бджолині матки – 160 грн за одну штуку, бджолині пакети – 800 грн за одну штуку;
за сперму бугаїв, кнурів – 160 грн за дозу ідентифікованої спермопродукції бугаїв, які внесені до Каталогу (у розрахунку не більше 3-х доз на одну голову власного маточного поголів’я);
за ембріони великої рогатої худоби – 800 грн за одну штуку.

Перелік документів:

 • заявка;
 • довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком;
 • копії платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби;
 • копія акта про передачу (продаж) та закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);
 • копія звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату;
 • копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;
 • копії карток племінних кнурів (форма № 1-св), засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання, – для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;
 • довідка про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, – для часткового відшкодування вартості ембріонів;
 • відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів’я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми 3-врх, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку) – для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів;
 • письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років – для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин.

  Якщо товар був ввезений з-за кордону також необхідно докласти до пакета документів копії відповідного контракту, копії рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів і митної декларації.

Порядок дій:

Здійснити закупівлю племінних тварин, сперми й ембріонів з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.
Надіслати до комісії Мінагрополітики документи до 10 жовтня.
У разі позитивного рішення щодо Вашої вимоги компенсація буде перерахована на банківський рахунок.

на початок сторінки


Дотація за приріст корів

Гроші виділяються за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року.

Розмір допомоги складає 30 000 грн за одну голову.

Вимоги:

Факт народження корів у господарстві власника має бути підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру тварин.
Загальна кількість основного стада не має бути зменшена.

У випадку зменшення поголів’я корів на 1 січня двох наступних років одержані кошти повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету в повному обсязі.

Перелік документів:

 • заявка;
 • довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком;
 • копія звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма 24) станом на 1 січня;
 • копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) за січень – червень поточного року;
 • виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних корів станом на 1 січня та 1 липня поточного року.

Порядок дій:

Заповнити заявку та подати до 1 вересня документи до структурних підрозділів.
У разі позитивного рішення бюджетні кошти надійдуть на Ваш рахунок відкритий у банку.

на початок сторінки


Компенсація банківських кредитів

Розмір компенсації:
1.5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 %.
Компенсується до 15 млн грн – на суб’єкта і пов’язаних із ним осіб, які працюють у галузях тваринництва і використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва та до 5 млн грн – для інших позичальників.

Відшкодовуються нараховані та сплачені проценти за січень – жовтень поточного року:

 • за короткостроковими кредитами для поповнення обігових коштів;
 • за середньостроковими кредитами для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, на будівництво і реконструкцію виробничих об’єктів, а також на покриття витрат, пов’язаних з переробкою сільськогосподарської продукції;
 • за довгостроковими кредитами для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів.

Вимоги:

Скористатись програмою можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які не є банкрутами і проти них не порушена справа про банкрутство, не перебувають в стані ліквідації, не мають протермінованої заборгованості з податкових платежів більше 6 місяців і не отримують компенсації кредитів за іншими державними програмами.

Перелік документів:

 • підтвердні документи щодо використання кредитних коштів;
 • згода щодо надання Мінагрополітики інформації про позичальника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Порядок дій:

Заповнити заявку та підготувати оригінали та копії документів.
Заявка та документи повинні бути подані до банку-кредитора з числа уповноважених банків щороку до 1 листопада.
У разі ухвалення вашої вимоги компенсація буде надана щомісячними траншами на рахунок, відкритий в уповноваженому банку.

на початок сторінки


Дотація за утримання кіз та овець

Гроші виділяються за кожну наявну ідентифіковану та зареєстровану кізочку, козематку, ярку, вівцематку станом на 1 січня поточного року.

Розмір допомоги складає 1 000 грн за одну голову.

Вимоги:

Кількість поголів’я має бути підтверджена Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин.

У випадку зменшення поголів’я кіз та овець на 1 січня наступного року одержані кошти повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету в повному обсязі.

Перелік документів:

 • заявка;
 • довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком;
 • копія звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма 24) станом на 1 січня;
 • копії реєстраційних свідоцтв овець/кіз, у разі утримання 10 і більше голів – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин.

Порядок дій:

Заповнити заявку та подати до 1 липня документи до структурних підрозділів.
У разі позитивного рішення бюджетні кошти надійдуть на Ваш рахунок відкритий у банку.

на початок сторінки


Джерела інформації:

Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Закон України від 07.04.2015 № 287-VIII “Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною”.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 червня 2021 р. № 27.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”.

Офіційний сайт Національного банку України.

на початок сторінки

Огляд
Назва
Державні програми у підтримку тваринництва
Догори